Žamberk
Pamětní deska Josefu Knopovi

Pamětní deska žamberskému rodáku plukovníku Josefu Knopovi na pomníku obětem druhé světové války byla odhalena 23. dubna 2005. Pomník odhalený 7. května 1992 tvoří mramorový kvádr, na němž je umístěna bronzová deska s lipovou ratolestí převázanou stuhou s nápisem a příčnou deskou s nápisem. Jeho autorem je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

Josef Knop (1909–1966) se zúčastnil bojů čs. zahraničních jednotek ve Francii a Velké Británii, kde prodělal speciální diverzní kurz S. O. E. V roce 1943 se přihlásil na východní frontu, ve velitelských funkcích se zúčastnil dukelské operace a osvobozovacích bojů na československém území. Po válce absolvoval Vysokou školu válečnou. V roce 1947, kdy byl povýšen na plukovníka, byl na vlastní žádost přeložen do Žamberku, kde velel místnímu pěšímu praporu. V té době začíná být sledován obranným zpravodajstvím. V červenci 1949, po řadě negativních hlášení, byl příslušníky OBZ zatčen, převezen k výslechům do tzv. hradčanského domečku a v srpnu spolu s dalšími důstojníky obviněn ze spolčování proti státnímu zřízení, vyzvědačství a ozbrojování. Státní soud jej 14. prosince 1949 uznal vinným z účasti v protistátní organizaci, jež měla být řízena ze zahraničí, a odsoudil za velezradu a vyzvědačství na doživotí. Trest si odpykával v Plzni-Borech, v Opavě, v Leopoldově, ve Valdicích, z vězení byl propuštěn na amnestii v květnu 1962. Zemřel v nemocnici v Ústí nad Orlicí 1. dubna 1966. V roce 1991 byl plně rehabilitován a povýšen do hodnosti generálmajora in memoriam.

Nápis:

OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY / 1939–1945 // GENERÁLMAJOR / IN MEMORIAM / 30. I. 1909 JOSEF KNOP 1. IV. 1966 // NAROZEN V ŽAMBERKU, ÚČASTNÍK / ODBOJE VE FRANCII A VELKÉ BRITÁNII. / VELITEL 2. PRAPORU 1. ČS. BRIGÁDY V SSSR, / JEHOŽ VOJÁCI VSTOUPILI JAKO PRVNÍ NA PŮDU OKUPOVANÉ VLASTI. / NOSITEL VYSOKÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH / A SPOJENECKÝCH VYZNAMENÁNÍ. V ROCE / 1949 ODSOUZEN KOMUNISTICKÝM / REŽIMEM NA DOŽIVOTÍ. UMÍRÁ V ÚSTÍ / NAD ORLICÍ VE VĚKU 57 LET, NA NÁSLEDKY / VÁLEČNÝCH ÚTRAP A VĚZENÍ. //

Fotografie

Adresa

náměstí Generála Knopa, 564 01 Žamberk

GPS

50°4'51.917"N, 16°27'48.128"E

Místo

v levé části náměstí rozděleného Nádražní ulicí, ve směru od centra

Okres

Ústí nad Orlicí

Rok odhalení

2005

Literatura

- SVĚDIROH, Pavel: Josef Knop, generál in memoriam. Dlouhoňovice 2008.
- SVĚDIROH, Pavel a kol.: Josef Knop, důstojník, na něhož jsme měli zapomenout. Žamberk 1991.


Webové odkazy

rotanazdar.cz/?p=1598

Změnit způsob procházení
pamětních míst