Zámrsk
Pamětní deska mladistvým politickým vězňům

Pamětní deska z tmavé žuly s rytým nápisem s reliéfní mříží připomíná věznění mladistvých politických vězňů v místním bývalém nápravněvýchovném ústavu. Byla odhalena z iniciativy Konfederace politických vězňů 16. května 1998.

Ústav pro mladistvé v Zámrsku byl zřízen v roce 1949. Mladiství zde byli umisťováni do dvou zvláštních oddělení: výchovny (ústavní ochranná výchova a tresty odnětí svobody do 6 měsíců) a polepšovny (tresty odnětí svobody nad 6 měsíců). V roce 1949 se zde nacházelo 103 mladistvých, z nichž 68 za provinění podle zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky, tedy z politických důvodů [viz též Litomyšl. Pamětní deska politickým vězňům]. Převýchova mladistvých v Zámrsku byla uskutečňována především ideovým školením, které prováděli lektoři okresního sekretariátu KSČ. Mladiství byli zařazováni do pracovní činnosti i mimo ústav v odloučených pracovních oddílech (např. v Chocni a Košumberku). Jako zařízení výhradně pro mladistvé sloužil Zámrsk do roku 1954, než byl koncem roku 1959 definitivně zrušen. Odsouzení mladiství muži byli přemístěni do samostatné části nápravně-pracovního tábora v Libkovicích a pracovně začleněni do stavebnictví a hornictví, odsouzené mladistvé ženy (jejich počet byl velmi nízký) byly ze Zámrsku přemístěny do samostatného oddělení ženské věznice v Pardubicích.

Nápis:

VĚRNI ZŮSTANEME / ZDE BYLI / VĚZNĚNI V LETECH / 1949–1954 / MLADÍ POLITIČTÍ / VĚZNI ZA SVŮJ / ODBOJ PROTI / TOTALITĚ //

Fotografie

Adresa

Zámek 1, 565 43 Zámrsk

GPS

49°59'17.540"N, 16°07'53.700"E

Místo

zámek, dnes Státní oblastní archiv Zámrsk

Okres

Ústí nad Orlicí

Rok odhalení

1998

Literatura

- BRATINKA, Ondřej – BOŠTÍK, Martin: Test of courage: stories of underage political prisoners. Praha 2009.
- DVOŘÁKOVÁ, Zora: Z letopisů třetího odboje. Praha 1992.
- KUBA, Jiří (ed.): Zámrsk 1349–1999. U příležitosti 650 let obce. Zámrsk 1999.
- KÝR, Aleš: Trestání mladých pachatelů v minulosti. In: Historická penologie 1 (2008).

Změnit způsob procházení
pamětních míst