Žďár nad Sázavou
Pamětní desky obětem komunistického režimu

Pamětní desky byly odhaleny 20. května 1993 z iniciativy okresního úřadu a místní pobočky Konfederace politických vězňů v budově dnešního městského úřadu, u příležitosti oficiálního uznání protikomunistického odboje v okrese Žďár nad Sázavou. Text první desky upomínající na oběti komunistického režimu v Československu vychází ze znění zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, který přijal Parlament České republiky v červenci 1993. Druhé dvě desky připomínají politickou perzekuci ve žďárském okrese.

Bohuslav Pavlů (1922–1952; jméno na desce je uvedeno nesprávně) z Litavy působil jako kurýr americké zpravodajské služby. Spolupracoval se skupinou Vincence Koutníka [viz Blažejovice-Rozsochy. Pomník obětem válek a pronásledovaným v letech 1939–1989], jejíž činnost rozkryla Státní bezpečnost. Bohuslav Pavlů byl zastřelen 17. května 1952 během rozsáhlé bezpečnostní akce v Račicích. Jaroslav Tomášek, který jej ve svém domě ukrýval, byl odsouzen na 18 let, z vězení byl propuštěn na amnestii v roce 1960.

Václav Průša (1893–1955) z Budíkova byl zatčen v létě 1952 a odsouzen v Jihlavě v únoru 1953 na 20 let. Byl zastřelen 24. září 1955 v Leopoldově ostrahou věznice, když se během skládání dřeva neúmyslně přiblížil k oplocení.

Josef Veselý (1929–1954) z Mirošova byl v srpnu 1950 v Jihlavě odsouzen za pobuřování proti republice na 10 měsíců. Po útěku z vězení, opětovném zatčení a brutálním vyšetřování měl trvalé zdravotní následky. Absolvoval pobyty v nemocnici, v psychiatrické léčebně i další vyšetřovací vazbu. Krátce po propuštění se v obavě před dalším zatčením uchýlil do ilegality. Byl zastřelen při zatýkání 28. dubna 1954 v Dalečíně. Za jeho ukrývání byli v červenci 1954 odsouzeni manželé Marie a Ladislav Uhlířovi na 18, resp. 15 měsíců, propuštění na amnestii v roce 1955.

Nápis:

(nahoře) PAMÁTCE OBĚTÍ TOTALITNÍHO REŽIMU / KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA, JEJÍ VEDENÍ I ČLENOVÉ / JSOU ODPOVĚDNI TRESTNĚPRÁVNĚ, MORÁLNĚ I HISTORICKY / ZA TERORISTICKÝ ZPŮSOB VLÁDY V NAŠÍ ZEMI V LETECH 1948–1989. / ODPOR A ODBOJ OBČANŮ PROTI TOMUTO REŽIMU A JEHO / IDEOLOGII NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO POLITICKÉHO, NÁBOŽENSKÉHO / NEBO MRAVNÍHO PŘESVĚDČENÍ BYL LEGITIMNÍ A JE HODNÝ ÚCTY. / OKRESNÍ ÚŘAD VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU DNE 20. KVĚTNA 1993 //

(uprostřed) STÁTNÍ BEZPEČNOSTÍ A MILICÍ BYLI ZASTŘELENI: / PAN LADISLAV PAULŮ 17. 5. 1952 RAČICE / PAN VÁCLAV PRŮŠA 24. 9. 1955 LEOPOLDOV / PAN JOSEF VESELÝ 28. 4. 1954 DALEČÍN / ODSOUZENO BYLO VÍCE NEŽ 172 MUŽŮ A ŽEN / Z OKRESU ŽĎÁR NAD SÁZAVOU NA ÚHRNNÝ TREST / PŘEVYŠUJÍCÍ 1 700 LET VĚZNĚNÍ. //
(dole) V 38 PŘÍPADECH POŽADOVALY ORGÁNY PROKURA- / TURY TREST SMRTI. / CHRAŇTE DEMOKRACII A NEDOPUSŤTE / NÁVRAT TOTALITY! / KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ČESKÉ REPUBLIKY DNE 20. KVĚTNA 1993 //

Fotografie

Adresa

Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

GPS

49°33'53.996"N, 15°56'9.884"E

Místo

v prostoru předsálí velké zasedací místnosti v budově městského úřadu

Okres

Žďár nad Sázavou

Rok odhalení

1993

Literatura

- JAKUBÍČKOVÁ, Alena: Stalo se v době nesvobody a třídní nenávisti. Komunismus na Vysočině. Jihlava 2001.
- KUBÍN, Petr (ed.): Brány pekelné ji nepřemohou. Kapitoly z pronásledování církví v Československu kolem roku 1950. Praha 2013.
- NEBOJSA, Bořivoj: Zlatá léta padesátá. Tišnov 1999.
- TOMEK, Prokop: Na frontě studené války. Československo 1948–1956. Katalog výstavy. Praha 2009.

Změnit způsob procházení
pamětních míst