Žďárná
Symbolický hrob Petra Konečného

Připomínka jedné z prvních obětí komunistického režimu byla z iniciativy obce Suchý, rodiny a přátel odhalena v červnu 2003. Do té doby připomínala Petra Konečného pouze deska s fotografií na hrobě rodičů. Symbolický hrob byl ještě v roce jeho odhalení polit barvou.

Tajemník národně socialistické mládeže Petr Konečný byl v červnu 1948 tajně unesen Státní bezpečností, vyslýchán, mučen a poté odvezen do lesa u Banské Bystrice a zastřelen. V roce 1968 bylo v této souvislosti obviněno sedm příslušníků StB, včetně dvou přímých aktérů události kapitána Picha-Tůmy a majora Antonína Lišky. Před Vyšším vojenským soudem v Příbrami (proces byl po srpnové okupaci zastaven) vypovídali o tom, že fyzickou likvidaci provedli se souhlasem vyšších instancí bezpečnosti. Petr Konečný se do rukou Státní bezpečnosti dostal kvůli svému tvrzení, že má informace o smrti Augustina Schramma [viz Praha 3. Pamětní deska Augustinu Schrammovi]. Údajně byl zavražděn proto, že před ním vyšetřovatelé rozkryli některé poznatky o své agenturní síti. Jelikož StB věděla, že Konečný s manželkou uvažují o emigraci (manželce se skutečně podařilo přejít hranice), mělo jeho „zmizení“ být takto vysvětleno. Rodiče i manželka opravdu žili v naději, že uprchl do zahraničí. Pich-Tůma, který byl zatčen v rámci čistek v bezpečnosti na počátku roku 1951, se k vraždě Petra Konečného přiznal již tehdy a byl za ni a další nezákonnosti odsouzen v roce 1953 (z dvanáctiletého trestu si odpykal polovinu). Po ostatcích zavražděného bylo bezvýsledně pátráno.

Viz též Suchý. Pomník obětem světových válek a třetího odboje.

Nápis:

ING. PETR KONEČNÝ / 1915–1948 / OBĚŤ KOMUNISMU / ZAVRAŽDĚN A NEPOHŘBEN // ZAVRAŽDĚN KOMUNISTICKOU STB / V ČERVNU 1948 //

Fotografie

Adresa

hřbitov Žďárná, 679 52 Žďárná

GPS

49°28'2.298"N, 16°45'43.403"E

Místo

vpravo od vstupu

Okres

Blansko

Rok odhalení

2003

Literatura

- KALOUS, Jan: Zaměstnanci ÚMPE – zaměstnanci MV (Černý, Plaček, Šnejdárek). In: 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů. Praha 2007.
- KAPLAN, Karel: Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost 1948–1956. Brno 1999.
- SLAVÍK, Zdeněk: Proč zemřel Petr Konečný? In: Naše hlasy (25. 2. 1978).
- TOMEK, Prokop: Estébáckou Prahou: průvodce po pražských sídlech Státní bezpečnosti. Praha 2013.

Změnit způsob procházení
pamětních míst