Želiv
Památník pronásledovaným kněžím a řeholníkům

Památník byl odhalen 11. srpna 2019 v premonstrátském kostele Narození Panny Marie v Želivě během tradiční pouti smíření. Ta se poprvé uskutečnila v roce 1968, kdy se zde sešli internovaní duchovní v čele s Františkem Tomáškem, pozdějším arcibiskupem a kardinálem. Památník, jehož autorem je slovenský architekt Svetozár Ilavský, požehnal opat želivského kláštera Jáchym Jaroslav Šimek. Památník tvoří dřevěný kříž s bronzovou plastikou Ježíše Krista a pamětní deskou s citátem z vězeňského deníku P. Šuránka [viz Blatnice pod Svatým Antonínkem. Pamětní deska Antonínu Šuránkovi].

Nezákonnou internaci duchovních v Želivě připomínají v premonstrátském klášteře další pamětní místa [viz Želiv. Památník internovaným kněžím a řeholníkům; Želiv. Pamětní deska Vítu Bohumilu Tajovskému].

Nápis:

NA PAMÁTKU / NESPRAVEDLIVĚ VĚZNĚNÝM, ODSOUZENÝM A V TOTALITNÍ DOBĚ TÝRANÝM / A UMUČENÝM KNĚŽÍM A ŘEHOLNÍKŮM ČECH, MORAVY I SLOVENSKA / „JÁ SE MODLÍM DENNĚ ZA NAŠE DOZORCE, ZA TOHO PÁNA, KTERÝ MĚ VYŠETŘOVAL VE VĚZENÍ A VYPRAVIL / DO ŽELIVA, ZA VŠECHNY, KTEŘÍ PROTI MNĚ SHÁNĚJÍ MATERIÁL, KTEŘÍ MNĚ ZDE BUDOU PROVĚŘOVAT / A VYŠETŘOVAT A ODTUD ODVÁŽET, POPŘÍPADĚ SOUDIT, ABYCH UKÁZAL, ŽE JAKO KATOLICKÝ KNĚZ NEMÁM / K NIM ŽÁDNÉ NENÁVISTI, NÝBRŽ ŽE JE NAOPAK UPŘÍMNĚ MILUJI A VYPROŠUJI JIM TOTÉŽ CO SOBĚ…“ / (KNĚZ ANTONÍN ŠURÁNEK V INTERNAČNÍM TÁBOŘE V ŽELIVĚ V LETECH 1950–1956) //

Fotografie

Adresa

Želiv 122, 394 44 Želiv

GPS

49°31'45.399"N, 15°12'54.471"E

Místo

v zadní části lodi kostela Narození Panny Marie

Okres

Pelhřimov

Rok odhalení

2019

Změnit způsob procházení
pamětních míst