Žumberk
Pamětní deska Bohumilu Laušmanovi

Pamětní deska Bohumilu Laušmanovi, žumberskému rodákovi, byla odhalena 6. září 1993 předsedou České strany sociálně demokratické na budově obecního úřadu v Žumberku.

Bohumil Laušman (1903–1963) byl sociálnědemokratický politik s pohnutým životním osudem, kterému se dodnes dostává rozporuplného hodnocení. Předválečný poslanec národního shromáždění za sociální demokracii se po vzniku protektorátu zapojil do odboje, posléze odešel do exilu. Byl členem československé státní rady v Londýně. Za války se snažil navázat kontakt s komunistickým odbojem, několikrát navštívil Sovětský svaz, zapojil se do Slovenského národního povstání a zúčastnil se jednání o vládě Národní fronty v Moskvě. Stal se poválečným ministrem průmyslu (1945–1947), prosadil a připravil znárodňovací dekrety. Působil v předsednictvu sociálnědemokratické strany. V listopadu 1947 kandidoval proti Zdeňku Fierlingerovi na jejího předsedu a byl zvolen za podpory pravicového křídla strany. V únorové krizi roku 1948 se jeho strana nepřidala k demisi nekomunistických ministrů, Laušman byl ve vedení strany vystřídán Fierlingerem, nicméně od února do června 1948 zastával post náměstka předsedy Gottwaldovy vlády. Po červnových volbách odešel z politiky, stal se ředitelem Slovenských elektráren. V roce 1949 emigroval, jeho rodina však byla během útěku zadržena. (Manželka Julie a dcery Věra a Olga byly v září 1950 odsouzeny na 14, 15, resp. 10 let.) V rakouském exilu, zavrhován svými bývalými spolustraníky, žil spíše v izolaci. V prosinci 1953 byl z Vídně unesen agenty Státní bezpečnosti zpět do Československa, internován a v roce 1957 odsouzen k 17 letům vězení. Zemřel za dosud ne zcela objasněných okolností 9. května 1963 ve věznici Praha-Ruzyně.

Nápis:

V TÉTO OBCI SE NARODIL DNE 30. 8. 1903 / BOHUMIL LAUŠMAN, / SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÝ POLITIK, / POSLANEC NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ / A MINISTR PRŮMYSLU V LETECH 1945–1948. / ZEMŘEL V KOMUNISTICKÉM ŽALÁŘI / DNE 9. 5. 1963. / ČEST JEHO PAMÁTCE. //

Fotografie

Adresa

Žumberk 79, 538 36 Žumberk

GPS

49°52'26.825"N, 15°51'25.725"E

Místo

na budově pošty

Okres

Chrudim

Rok odhalení

1993

Literatura

- BUREŠOVÁ, Jana: Bohumil Laušman: Proměny života sociálně demokratického politika s nástupem komunistické moci v Československu. Olomouc 2009.
- HORÁK, Pavel: Bohumil Laušman – politický životopis. Riskantní hry sociálnědemokratického lídra. Praha 2012.
- ŠOLC, Jiří: Útěky a návraty Bohumila Laušmana. Osud českého politika. Praha 2008.

Změnit způsob procházení
pamětních míst