Bludov
Pamětní deska Josefu Cyrilu Kotrlému

Pamětní desku, která byla instalována z iniciativy místních skautů, odhalil 24. dubna 1999 na rodném domě svému bratrovi Alois Kotrlý.

Josef Cyril Kotrlý (1903–1973) po ukončení studia na pražské právnické fakultě založil v Náchodě vlastní advokátní kancelář, byl aktivním členem sociálně demokratické strany a městské rady. Během války se zapojil do odbojového hnutí. V dubnu 1945 přesídlil do Prahy, kde se podílel na vzniku ilegální České národní rady. Jako její místopředseda se spolu s gen. Karlem Kutlvašrem [viz Praha 4. Pamětní deska Karlu Kutlvašrovi] a například Josefem Smrkovským [viz Praha 1. Pamětní deska Josefu Smrkovskému] účastnil jednání s německým vojenským velením a spolupodepsal dohodu o kapitulaci německých branných sil v Praze. Pro svou angažovanost v Květnovém povstání se stal spolu s dalšími aktéry pro sovětské kruhy nedůvěryhodnou osobou; žádaly československou vládu, aby byl odstraněn z veřejných funkcí v Praze. V roce 1946 byl proto jmenován generálním konzulem v Kanadě, po komunistickém převratu v březnu na funkci rezignoval a zůstal v exilu. Zde byl činný v krajanském hnutí, stál například v čele Čs. národního sdružení v Montrealu. Do Československa se vrátil krátce v roce 1968.

Nápis:

V TOMTO DOMĚ SE 4. 7. 1903 NARODIL / JUDR. JOSEF CYRIL KOTRLÝ, / ZAKLADATEL PRVNÍHO SKAUTSKÉHO ODDÍLU V BLUDOVĚ, / V KVĚTNU 1945 MÍSTOPŘEDSEDA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY, / DO ROKU 1948 GENERÁLNÍ KONZUL V KANADĚ. / ZEMŘEL V KANADSKÉM EXILU V ROCE 1973. //

Fotografie

Adresa

tř. A. Kašpara 202, 789 61, Bludov

GPS

49.9441300N, 16.9254697E

Místo

na domě vedle kostela sv. Jiří

Okres

Šumperk

Rok odhalení

1999

Literatura

- DEJMEK, Jindřich: Diplomacie Československa. Díl II. Biografický slovník československých diplomatů (1918–1992). Praha 2013.
- FILIP, Zdeněk: Životní cesta Josefa Kotrlého. In: Severní Morava: vlastivědný sborník, č. 67 (1994).


Webové odkazy

www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/utvary_mzv/specializovany_archiv_mzv/kdo_byl_kdo/kotrly_josef.html
cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Cyril_Kotrlý
csds.cz/cs/g6/691-DS.html
www.bludov.cz/O-Bludove/Vyznamni-rodaci-a-osobnosti-obce/Josef-Cyril-Kotrly.html

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru