Bludov
Pamětní deska Josefu Cyrilu Kotrlému

Pamětní desku, která byla instalována z iniciativy místních skautů, odhalil 24. dubna 1999 na rodném domě svému bratrovi Alois Kotrlý.

Josef Cyril Kotrlý (1903–1973) byl aktivním členem sociálně demokratické strany a skautského hnutí. Za války se zapojil do odboje a podílel se na vzniku a činnosti České národní rady. Pro svou angažovanost v Květnovém povstání se spolu s dalšími aktéry stal pro sovětské kruhy nedůvěryhodnou osobou. V roce 1946 byl jmenován generálním konzulem v Kanadě, po komunistickém převratu, v březnu 1948, na funkci rezignoval a zůstal v exilu. Zde byl činný v krajanském hnutí, stál například v čele Čs. národního sdružení v Montrealu. Do Československa se nakrátko vrátil v roce 1968.

Nápis:

V TOMTO DOMĚ SE 4. 7. 1903 NARODIL / JUDR. JOSEF CYRIL KOTRLÝ, / ZAKLADATEL PRVNÍHO SKAUTSKÉHO ODDÍLU V BLUDOVĚ, / V KVĚTNU 1945 MÍSTOPŘEDSEDA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY, / DO ROKU 1948 GENERÁLNÍ KONZUL V KANADĚ. / ZEMŘEL V KANADSKÉM EXILU V ROCE 1973. //

Fotografie

Adresa

třída A. Kašpara 202, 789 61, Bludov

GPS

49°56'38.868"N, 16°55'31.691"E

Místo

na průčelí domu směrem ke kostelu sv. Jiří

Okres

Šumperk

Rok odhalení

1999

Literatura

- DEJMEK, Jindřich: Diplomacie Československa. Díl II. Biografický slovník československých diplomatů (1918–1992). Praha 2013.
- FILIP, Zdeněk: Životní cesta Josefa Kotrlého. In: Severní Morava: vlastivědný sborník 67 (1994).


Webové odkazy

csds.cz/cs/g6/691-DS.html
www.bludov.cz/O-Bludove/Vyznamni-rodaci-a-osobnosti-obce/Josef-Cyril-Kotrly.html

Změnit způsob procházení
pamětních míst