Číhošť
Hrob Josefa Toufara

Hrob je umístěn před oltářem pod kamennou deskou v podlaze v hlavní ose kostela Nanebevzetí Panny Marie. Autorem architektonického řešení hrobu a vnitřní olověné a vnější nerezové schrány je architekt Norbert Schmidt, další odborné a výtvarné práce provedli Martin Janda a Luboš Drtina. Uložení ostatků kněze Josefa Toufara proběhlo v rámci slavnosti Návrat P. Josefa Toufara do Číhošti 11. a 12. července 2015. Iniciátorem projektu exhumace a uložení ostatků P. Josefa Toufara byl Miloš Doležal, jehož i na základě opakované žádosti rodiny a číhošťských farníků o exhumaci v letech 1968 a 1992 podpořila katolická církev.

Josef Toufar (1902–1950) se narodil v Arnolci [viz Arnolec. Pamětní deska Josefu Toufarovi], pocházel z velké zemědělské rodiny. Smrt jeho otce (1927) se stala určujícím momentem, kdy se Toufar rozhodl pro kněžské působení. Až jako dospělý začal studovat [viz Polná. Pamětní deska Josefu Toufarovi], v roce 1935 složil maturitu na reálném gymnáziu v Chotěboři a absolvoval studium v biskupském semináři v Hradci Králové. Po vysvěcení na kněze v červenci 1940 byl ustanoven kaplanem a později (1946) farářem v Zahrádce [viz Zahrádka. Pamětní deska a socha Josefa Toufara]. Zde založil pobočku Sdružení katolické mládeže, do něhož se zapojily více než dvě stovky mladých lidí z celého kraje. Po únoru 1948 byl na nátlak místních komunistických funkcionářů a přes petiční akce farníků v dubnu 1948 přeložen do Číhošti. Během adventní mše 11. prosince 1949 se v číhošťském kostele Nanebevzetí Panny Marie podle mnoha přítomných věřících několikrát ze strany na stranu pohnul dřevěný křížek na hlavním oltáři. P. Toufar pohyb z kazatelny neviděl a dozvěděl se o něm až později od svědků. Šířící se zpráva o zázraku a návštěvy mnoha věřících i duchovních vzbudily pozornost Státní bezpečnosti a Josef Toufar byl 28. ledna 1950 zatčen. Následně byli zatčeni také opati blízkých premonstrátských klášterů v Nové Říši a Želivě, Augustin Antonín Machalka a Bohumil Vít Tajovský [viz Želiv. Pamětní deska Vítu Bohumilu Tajovskému]. Monstrproces („Machalka a spol.“), ve kterém byl číhošťský zázrak komunistickým režimem zneužit k útoku na katolickou církev, nakonec probíhal od 31. března do 5. dubna 1950 bez účasti P. Toufara. Ten na následky mučení příslušníky Státní bezpečnosti ve Valdicích [viz Valdice. Pamětní deska Josefu Toufarovi a všem obětem věznění ve Valdicích] zemřel 25. února 1950 v někdejším Borůvkově sanatoriu v Legerově ulici v Praze [viz Praha 2. Pamětní desky Janu Palachovi a Josefu Toufarovi] a 28. února byl tajně pohřben do společného hrobu na hřbitově v Praze Ďáblicích. O číhošťském zázraku byl natočen propagandistický film Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení, který měl katolickou církev usvědčit z podvodu a zinscenování zázraku, ovšem pro jeho nepřesvědčivost měl účinek spíše opačný.

14. listopadu 2014 byly Toufarovy ostatky vyzdviženy z hromadného hrobu na ďáblickém hřbitově v Praze [viz Praha 8. Čestné pohřebiště politických vězňů]. Exhumace je součástí procesu blahořečení, k němuž dala 24. dubna 2013 souhlas Česká biskupská konference.

Viz též Číhošť. Expozice Josef Toufar; Číhošť. Pomník Josefu Toufarovi; Číhošť. Symbolický hrob Josefa Toufara (zaniklý); Ledeč nad Sázavou. Pomník Josefu Toufarovi; Praha 8. Kříž Josefa Toufara; Příbram. Kříž Josefa Toufara.

Nápis:

(deska) ŽIJME TAK, / JAKO BYCHOM / JIŽ DNES / ZEMŘÍT MĚLI. / ŽIJME PEČLIVĚ / JAKO MOUDŘÍ / A VYKUPUJME SI / ČASEM VEZDEJŠÍM / ŽIVOT VĚČNÝ / P. JOSEF TOUFAR / (1902–1950) //

(vnější schrána) P. JOSEF TOUFAR / BŮH TO BYL, KTERÝ DÁVAL ÚTĚCHU, ON TO BUDE, DO JEHOŽ OTCOVSKÉ NÁRUČE SE VRÁTÍME / PRO NÁS PRO VŠECHNY JE TAM PŘIPRAVENO MÍSTO – MY VŠICHNI JSME ZROZENI PRO NEBE //

(vnitřní schrána) † P. JOSEF TOUFAR / NAROZEN / 14. ČERVENCE 1902 V ARNOLCI / NA KNĚZE VYSVĚCEN / 29. ČERVNA 1940 / V HRADCI KRÁLOVÉ / PRVNÍ PŮSOBIŠTĚ / ZAHRÁDKA 1940–1948 / DRUHÉ PŮSOBIŠTĚ / ČÍHOŠŤ 1948–1950 / POHYB OLTÁŘNÍHO KŘÍŽE / V ČÍHOŠTI 11. PROSINCE 1949 / UMUČEN KOMUNISTICKOU / STÁTNÍ BEZPEČNOSTÍ / 25. ÚNORA 1950 / OSTATKY NALEZENY / V HROMADNÉM HROBĚ / V PRAZE-ĎÁBLICÍCH / 13. LISTOPADU 2014 / POCHOVÁN 12. ČERVENCE 2015 / V ČÍHOŠTI //

Fotografie

Adresa

Číhošť (kostel), 582 87 Číhošť

GPS

49°44'26.604"N, 15°20'8.628"E

Místo

uvnitř kostela Nanebevzetí Panny Marie

Okres

Havlíčkův Brod

Rok odhalení

2015

Literatura

- DOLEŽAL, Miloš: Krok do tmavé noci. Příběhy faráře Josefa Toufara, jeho vrahů a čihošťského zázraku se zprávami archeologa, antropologů a soudního lékaře o exhumaci a identifikaci těla P. Josefa Toufara. Praha 2016.
- DOLEŽAL, Miloš: Vrátíme se do otcovské náruče. Praha 2015.
- DOLEŽAL, Miloš: Jako bychom dnes zemřít měli. Drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Pelhřimov 2012.
- DRAŠNER, František: Číhošťský zázrak. Zpráva o P. Josefu Toufarovi. Praha 2002.
- KALOUS, Jan: Číhošťský případ. Kolín 2008.
- STROBINGER, Rudolf – NEŠVERA, Karel: Stalo se v adventu. Číhošťský zázrak. Praha 1991.


Webové odkazy

www.joseftoufar.cz/

Změnit způsob procházení
pamětních míst