Praha 6
Pamětní desky u pomníku maršála Koněva

U zrestaurovaného pomníku maršála Koněva odhalili 21. srpna 2018 představitelé Prahy 6 – starosta Ondřej Kolář a místostarosta Jan Lacina – nové pamětní desky v češtině, ruštině a angličtině, které připomínají maršálův podíl nejen při osvobozování Československa v roce 1945, ale i při potlačení maďarského povstání v roce 1956, výstavbě Berlínské zdi v roce 1961 a při okupaci Československa v roce 1968.

Pomník sovětského maršála Koněva v nadživotní velikosti byl v Praze-Bubenči odhalen 9. května 1980, umělecky se na něm podíleli akademičtí sochaři Zdeněk Krybus a Vratislav Růžička. Po roce 1989 se opakovaně stal terčem odmítavých reakcí poukazujících na manipulaci s historickou pamětí. Proti textu na nových deskách z roku 2018 se ohradili velvyslanci Ruské federace a některých států bývalého Sovětského svazu. Demontáž pomníku začala 3. dubna 2020 odstraněním sochy, na místě má vzniknout nový památník osvobození Prahy v květnu 1945.

Nápis:

(původní deska) VÝZNAMNÝ VOJEVŮDCE, MARŠÁL SOVĚTSKÉHO SVAZU / IVAN STĚPANOVIČ KONĚV DVOJNÁSOBNÝ HRDINA / SOVĚTSKÉHO SVAZU A HRDINA ČESKOSLOVENSKÉ / SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY, VELITEL VOJSK 1. UKRAJIN- / SKÉHO FRONTU, KTERÁ ZACHRÁNILA 9. KVĚTNA 1945 / PRAHU PŘED ZNIČENÍM. //
(nová deska) MARŠÁL IVAN STĚPANOVIČ KONĚV VELEL 1. UKRAJINSKÉMU FRONTU, JEHOŽ / JEDNOTKY BYLY NASAZENY K ZÁVĚREČNÉMU ÚTOKU NA BERLÍN A OSVOBODILY / SEVERNÍ, STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ ČECHY A JAKO PRVNÍ VSTOUPILY 9. KVĚTNA 1945 / DO PRAHY. NA PODZIM 1956 ŘÍDIL POTLAČENÍ MAĎARSKÉHO POVSTÁNÍ SOVĚTSKOU / ARMÁDOU A JAKO VELITEL SKUPINY SOVĚTSKÝCH VOJSK V BERLÍNĚ SE V ROCE 1961 / PODÍLEL NA ŘEŠENÍ TZV. DRUHÉ BERLÍNSKÉ KRIZE VÝSTAVBOU BERLÍNSKÉ ZDI. / V ROCE 1968 OSOBNĚ ZAŠTÍTIL ZPRAVODAJSKÝ PRŮZKUM PŘED VPÁDEM VOJSK / VARŠAVSKÉ SMLOUVY DO ČESKOSLOVENSKA. / POMNÍK BYL POSTAVEN V ROCE 1980 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ● 2018 //
(deska rusky) МАРШАЛ ИВАН СТЕПАНОВИЧ КОНЕВ / КОМАНДОВАЛ 1-М УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ, / СОЕДИНЕНИЯ КОТОРОГО ПРИНИМАЛИ / УЧАСТИЕ В ЗАВЕРШАЮЩЕЙ БИТВЕ / ЗА БЕРЛИН, ОСВОБОДИЛИ СЕВЕРНУЮ, / ЦЕНТРАЛЬНУЮ И ВОСТОЧНУЮ ЧЕХИЮ / И 9 МАЯ 1945 ГОДА ПЕРВЫМИ ВСТУПИЛИ / B ПРАГУ. ОСЕНЬЮ 1956 ГОДА ПОД ЕГО / РУКОВОДСТВОМ СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА / ПОДАВИЛИ ВЕНГЕРСКОЕ ВОССТАНИЕ, А В 1961 / ГОДУ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО / ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В БЕРЛИНЕ / КОНЕВ УЧАСТВОВАЛ В РЕШЕНИИ / ВТОРОГО БЕРЛИНСКОГО КРИЗИСА ПУТЕМ / СТРОИТЕЛЬСТВА БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ. / В 1968 ГОДУ ОН ЛИЧНО ПОДЕРЖАЛ / ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ / ПЕРЕД ВТОРЖЕНИЕМ ВОИСК ВАРШАВСКОГО / ДОГОВОРА В ЧЕХОСЛОВАКИЮ. / ПАМЯТНИК ВЫЛ УСТАНОВЛЕН В 1980 ГОДУ / РАЙОН ПРАГА 6 • 2018 //
(deska anglicky) MARSHAL IVAN STEPANOVICH KONEV / COMMANDED THE 1ST UKRAINIAN FRONT, / WHOSE FORCES MADE THE FINAL ADVANCES / ON BERLIN, AND WHO LIBERATED NORTHERN, / CENTRAL, AND EASTERN BOHEMIA.THEY WERE / THE FIRST TO ENTER PRAGUE ON 9 MAY 1945. / IN AUTUMN 1956, HE COMMANDED THE SOVIET / GROUND FORCES, WHICH SUPPRESSED THE / HUNGARIAN UPRISING. AS THE COMMANDER / OF THE SOVIET FORCES IN BERLIN, / HE PARTICIPATED IN THE CONSTRUCTION / OF THE BERLIN WALL AS A SOLUTION TO / THE SO-CALLED BERLIN CRISIS OF 1961. / IN 1968, HE PERSONALLY BACKED THE / INTELLIGENCE SURVEILLANCE PRECEDING / THE INVASION OF THE ARMED FORCES / OF THE WARSAW PACT INTO / CZECHOSLOVAKIA. / THE MONUMENT WAS BUILT IN 1980 / MUNICIPAL DISTRICT OF PRAGUE 6 • 2018 //

Fotografie

Adresa

Jugoslávských partyzánů 977/28, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

GPS

50°6'21.401"N, 14°23'42.971"E

Místo

v parku na náměstí Interbrigády

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2018

Literatura

ŠINDELÁŘ, Jan: Dnes už bez šeříků: historie Koněvova pomníku v Praze. In: Dějiny a současnost 7 (2018).

Změnit způsob procházení
pamětních míst