Hranice
Pomník hrdinům protinacistického a protikomunistického odboje

Pomník hrdinům druhého a třetího odboje byl odhalen 6. května 2005 z iniciativy Vojenského sdružení rehabilitovaných a za účasti představitelů města Hranice a místní vojenské posádky, Konfederace politických vězňů, Československé obce legionářské a Vojenského sdružení rehabilitovaných.

Mezi válkami a v letech 1945–1950 působila v Hranicích Vojenská akademie, která vychovala základ důstojnického sboru československé armády. Mezi její zakládající osobnosti patřil divizní generál Heliodor Píka (1897–1949) [viz Štítina. Pomník Heliodoru Píkovi]. Poválečným zástupcem velitele Vojenské akademie v Hranicích byl podplukovník Alexander Korda (1907–1958), účastník slovenského povstání, kolem něhož se zformovala skupina demokraticky smýšlejících důstojníků (kapitán Antonín Kouřil, kapitán Josef Němec a poručík Miroslav Kácha ad.) obávajících se sovětizace armády, kteří zůstali ve spojení i po převelení nebo vyřazení z Akademie. Po únoru 1948 skupina organizovala pomoc perzekvovaným a ohroženým důstojníkům, k jejímu prozrazení došlo na jaře 1949. Alexander Korda byl 21. května 1949 zatčen a Státním soudem v Praze 12. září 1949 odsouzen za velezradu a vyzvědačství na doživotí. Byl vězněn v Plzni-Borech, Opavě, Praze a Leopoldově, odkud byl v srpnu 1958 převezen do vězeňské nemocnice v Brně, kde 13. září 1958 zemřel. V říjnu 1990 byl rehabilitován a povýšen in memoriam do hodnosti generálmajora.

Nápis:

MĚSTO HRANICE VZDÁVÁ HOLD VŠEM HRDINŮM / PROTINACISTICKÉHO A PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJE, KTEŘÍ / BOJOVALI ZA NAŠI SVOBODU A DEMOKRACII / Z VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ SPJATÝCH S NAŠÍM MĚSTEM VZDÁVÁME POCTU / ARMÁDNÍMU GENERÁLU HELIODORU PÍKOVI / POPRAVEN – 21. 6. 1949 / GENERÁLMAJORU ALEXANDRU KORDOVI / ZEMŘEL VE VĚZENÍ – 13. 9. 1958 / ČEST JEJICH PAMÁTCE! / VOJ. POSÁDKA HRANICE / KONF. POLITICKÝCH VĚZŇŮ / MĚSTO HRANICE / ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ / VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH //

Fotografie

Adresa

Kasárna gen. Zahálky, třída Československé armády 457, 753 01 Hranice

GPS

49.5506211N, 17.7224550E

Místo

před budovou bývalé Vojenské akademie

Okres

Přerov

Rok odhalení

2005

Literatura

HUB, Petr: Československá vojenská akademie a tradice vojenského školství v Hranicích na Moravě. In: Historický obzor 13 (2002).


Webové odkazy

vojenskaakademiehranice.ic.cz/korda.html
www.vhu.sk/generalmajor-in-memoriam-alexander-korda/

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru