Hranice
Pomník hrdinům protinacistického a protikomunistického odboje

Pomník hrdinům druhého a třetího odboje byl odhalen 6. května 2005 z iniciativy Vojenského sdružení rehabilitovaných a za účasti představitelů města Hranice a místní vojenské posádky, Konfederace politických vězňů, Československé obce legionářské a Vojenského sdružení rehabilitovaných.

Mezi válkami a v letech 1945–1950 působila v Hranicích Československá vojenská akademie, která vychovala základ důstojnického sboru československé armády. Mezi její zakládající osobnosti patřil divizní generál Heliodor Píka (1897–1949) [viz Štítina. Pomník Heliodoru Píkovi].

Poválečným zástupcem velitele vojenské akademie v Hranicích byl podplukovník Alexander Korda (1907–1958), účastník slovenského povstání, kolem něhož se zformovala skupina demokraticky smýšlejících důstojníků (kapitán Antonín Kouřil, kapitán Josef Němec, poručík Miroslav Kácha ad.) obávajících se sovětizace armády, kteří zůstali ve spojení i po převelení nebo vyřazení z akademie. Po únoru 1948 skupina organizovala pomoc perzekvovaným a ohroženým důstojníkům, k jejímu prozrazení došlo na jaře 1949. Alexander Korda byl 21. května 1949 zatčen a Státním soudem v Praze 12. září 1949 odsouzen za velezradu a vyzvědačství na doživotí. Byl vězněn v Plzni-Borech, Opavě, Praze a Leopoldově, odkud byl v srpnu 1958 převezen do vězeňské nemocnice v Brně, kde 13. září 1958 zemřel. V říjnu 1990 byl rehabilitován a povýšen in memoriam do hodnosti generálmajora.

Nápis:

MĚSTO HRANICE VZDÁVÁ HOLD VŠEM HRDINŮM / PROTINACISTICKÉHO A PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJE, KTEŘÍ / BOJOVALI ZA NAŠI SVOBODU A DEMOKRACII / Z VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ SPJATÝCH S NAŠÍM MĚSTEM VZDÁVÁME POCTU / ARMÁDNÍMU GENERÁLU HELIODORU PÍKOVI / POPRAVEN – 21. 6. 1949 / GENERÁLMAJORU ALEXANDRU KORDOVI / ZEMŘEL VE VĚZENÍ – 13. 9. 1958 / ČEST JEJICH PAMÁTCE! / VOJ. POSÁDKA HRANICE / KONF. POLITICKÝCH VĚZŇŮ / MĚSTO HRANICE / ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ / VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH //

Fotografie

Adresa

třída Československé armády 457, 753 01 Hranice

GPS

49°33'2.236"N, 17°43'20.838"E

Místo

před budovou bývalé vojenské akademie, dnes Kasárna gen. Zahálky

Okres

Přerov

Rok odhalení

2005

Literatura

HUB, Petr: Československá vojenská akademie a tradice vojenského školství v Hranicích na Moravě. In: Historický obzor 13 (2002).


Webové odkazy

vojenskaakademiehranice.ic.cz/korda.html
www.vhu.sk/generalmajor-in-memoriam-alexander-korda/

Změnit způsob procházení
pamětních míst